“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde vedma rana sisteminde, sistemin işleyebilmesi için muhafaza edilmektedir. Kişi kendi rızası ile sözleşmeyi okuyup onayladıktan sonra veriler muhafaza edilmeye başlamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili info@vedmarana.com mail adresi üzerinden mail yolu ile başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.